Ekspertyzy i stanowiska

Nasi eksperci wyjaśniają zawiłości, zależności i obszary w obowiązujących i projektowanych aktach prawnych, które mogą istotnie wpływać na sektor usług rozwojowych. Wskazują niedoskonałości i proponują zmiany. Na podstawie ich opracowań formułujemy stanowiska przekazywane odpowiednim organom Państwa.


Ekspertyzy i stanowiska

Rodzaj#MPMonitorowany projektTytuł dokumentuDataAkcja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę