Aktualności

  • Opublikowany 2019-09-13

Kolejna zmiana „Wytycznych” MIiR

Niedawno informowaliśmy o zmianie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarz...

Czytaj więcej

  • Opublikowany 2019-09-09

Ciekawa ekspertyza dot. ustawy o utworzeniu PARP

Opublikowalimy ciekawą ekspertyzę autorstwa Pana Tomasz Kopronia, odpowiadajca na kilka tez i wątpliwości, które...

Czytaj więcej

  • Opublikowany 2019-08-22

Zmiana wytycznych dot. "adaptacyjności" MIiR

20 sierpnia br. w Monitorze Polskim ukazał się Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmiany Wytycznych w zak...

Czytaj więcej

  • Opublikowany 2019-07-29

PIT-0 dla młodych wchodzi w życie

1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...

Czytaj więcej

  • Opublikowany 2019-07-29

Prezydent podpisał – będzie drożej w sądach

Ustawa z dnia  4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych...

Czytaj więcej

  • Opublikowany 2019-06-30

Projekt ustawy o dostępności już w Sejmie. Jaki sygnał dla usług rozwojowych?

Po półrocznym okresie prac legislacyjnych projekt ustawy – o zapewnianiu dostępności osobom ze szczeg&oacut...

Czytaj więcej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę