Konsulatcje projektów

Potrzebujemy poznać Wasze zdanie w formie dyskusji, ankiet lub spotkań – żeby bardziej skutecznie prowadzić działania monitoringowe i celniej angażować się w proces legislacyjny. Dzięki nim również Wy możecie „głębiej” poznać materię i przygotować się do nadchodzących zmian prawa.


Konsulatcje projektów

#Nazwa aktu Konsultacje Ankiety Spotkania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę