Monitoring prawa

Śledzimy działania legislacyjne dotyczące aktów prawa, które mogą być istotne dla sektora usług rozwojowych. Obserwujemy, informujemy Was, angażujemy jak to konieczne, zlecamy ekspertyzy, opracowujemy stanowiska i włączamy się w proces legislacji.


Lista monitorowanych projektów

#Nazwa aktuData objęcia monitorowaniemZakres przedmiotowy aktuStatusKonsult/ankiet/spotkStanowiska i ekspertyzy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę