Ciekawa ekspertyza dot. ustawy o utworzeniu PARP

  • Opublikowany 2019-09-09

Ciekawa ekspertyza dot. ustawy o utworzeniu PARP

Opublikowalimy ciekawą ekspertyzę autorstwa Pana Tomasz Kopronia, odpowiadajca na kilka tez i wątpliwości, które PIFS miał do projektu ustawy - wnioski są mocno nieoczywiste, zachęcamy do lektury - jeśli nie całej ekspertyzy, to fragmentów opisanych w naszym komentarzu do mniej.

>>  PRZEJDŹ DO EKSPERTYZY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę