Zmiana wytycznych dot. "adaptacyjności" MIiR

  • Opublikowany 2019-08-22

Zmiana wytycznych dot. "adaptacyjności" MIiR

20 sierpnia br. w Monitorze Polskim ukazał się Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020

Od tego dnia zmienione Wytyczne są stosowane i można się z nimi zapoznać na stronie MIiR https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj w zakładce: Co robimy/Fundusze Europejskie/Wytyczne na lata 20142020 oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zakres zmian nie jest duży, ale niektóre kwestie budziły wątpliwości PIFS i były przedmiotem naszych rozmów z przedstawicielami MIiR jeszcze w lipcu br.. Ich rezultat nie jest dla nas zadowalający. Warto też pamiętać, że choć zmiany już obowiązują, to nie dotyczą umów i projektów już realizowanych.

Ewentualne komentarze, uwagi, zapytania kierujcie na adres Andrzej.lech@pifs.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę