Kolejna zmiana „Wytycznych” MIiR

  • Opublikowany 2019-09-13

Kolejna zmiana „Wytycznych” MIiR

Niedawno informowaliśmy o zmianie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, a 11 września opublikowany został w Monitorze Polskim (M.P. poz. 814) kolejny Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Od tego dnia zmienione Wytyczne są stosowane i można się z nimi zapoznać na stronie MIiR https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj w zakładce: Co robimy/Fundusze Europejskie/Wytyczne/Wytyczne na lata 20142020 oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce: zapoznaj się z prawem i dokumentami

Ewentualne komentarze, uwagi, zapytania kierujcie na adres Andrzej.lech@pifs.org.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę