PIT-0 dla młodych wchodzi w życie

  • Opublikowany 2019-07-29

PIT-0 dla młodych wchodzi w życie

1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca tzw. „PIT-0 dla młodych”, czyli zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osiąganych przez podatników do dnia ukończenia 26. roku życia. Ten, wymykający się jednoznacznej ocenie, element tzw. „piątki” nie ma istotniejszego znaczenia dla naszej działalności, ale fakt ten warto odnotować

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

© 2024 Polska Izba Firm Szkoleniowych

Dostępność
Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę